Zoals overal in het land gebeurde, werden in 1945 na de bevrijding ook in Nijkerk mensen opgepakt die verdacht werden van samenwerking met de Duitsers. Onder hen was gemeentesecretaris mr. Gerrit Vermeulen. Het is tijd dat zijn naam deels gezuiverd wordt. Uit archiefstukken blijkt namelijk dat hij ook veel goeds voor de illegaliteit heeft gedaan.

Direct na de bevrijding arresteerden de Binnenlandse Strijdkrachten enkele honderden Nijkerkers die van samenwerking met de Duitsers werden verdacht. Gemeentesecretaris Vermeulen was een van hen. Hij werd overgebracht naar een interneringskamp in Harderwijk. Dat is de Jan van Nassaukazerne geweest of de Prinses Margrietkazerne.

ZEVEN AANKLACHTEN Waar werd Gerrit Vermeulen zoal van beschuldigd? In de maanden na zijn arrestatie kreeg hij zeven stevige aanklachten aan zijn broek. Zo zouden door tussenkomst van Vermeulen borstels bij de Nijkerkse borstelfabriek besteld zijn door firma’s waarvan hij kon vermoeden dat ze aan de Duitsers leverden. Ook zou hij valse persoonsbewijzen tegen hoge prijzen hebben verkocht. Ten derde zou hij in opdracht van de burgemeester ambtenaren hebben opgedragen om lijsten met namen van Joodse Nijkerkers door te geven. Hij zou, ten vierde, medewerking hebben verleend aan het uitreiken van zogenaamde ‘T.D.’s’, oftewel ‘Tweede Distriebutiekaarten’.

Lees de rest van het artikel op Stadnijkerk.nl
Foto: Archief Gemeente Nijkerk