Optisport gaat wat doen aan de klachten die er leven ten aanzien van het gebruik van het Jaap van der Krol zwembad en de sporthallen en –zalen in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. De dienstverlening zal in de basis met ingang van het nieuwe seizoen op orde zijn, zo is met de gemeente Nijkerk afgesproken.

Al langere tijd waren er klachten over diverse onderdelen van de dienstverlening, met name de schoonmaak, de toegang tot de sporthallen, de zwembadactiviteiten en de communicatie tussen gebruikers en Optisport. Deze klachten bleven bestaan, óók na een ruime aanloopperiode, en namen zelfs toe. Er is een analyse gemaakt van de knelpunten, die met name voortvloeien uit zaken die voortkwamen uit een trage overdracht. Daarvan volgt hieronder een samenvatting op hoofdlijnen.

. de tijdelijke exploitatie in de vorm van “op de winkel passen” van de twee oude zwembaden, die meer tijd en energie vergde dan Optisport vooraf had verwacht;

. een bij de start van het nieuwe zwembad minimaal activiteitenpakket en onderbezetting van activiteiten (doelgroepactiviteiten, zwemlessen) mede als gevolg van het “op de winkel passen”;

. de bedrijfsactiviteiten zijn in de periode voor 1 -1-2018 dermate afgebouwd, dat er voor zweminstructie en andere doelgroepactiviteiten geen wachtlijst of oproeplijst beschikbaar was. Er moest een nieuwe start gemaakt worden;

. het nieuwe zwembad werd 25 mei2018 in gebruik genomen, maar het nieuwe seizoen kon programmatisch pas na de zomer(vakantie) van 2018 worden geeffectueerd; c

–  Cultuurverschillen tussen Optisport en de voorgaande exploitant. Deze komen onder andere tot uiting in andere eisen rond het takenpakket, rolinvulling en de gastbenadering. De maatregelen op het gebied van de dienstverlening bestaan op hoofdlijn uit het volgende:

  • tijdelijke inzet van een extern facilitair manager die het hele proces rond met name de schoonmaak goed op poten zet. Het gaat om het inrichten van het schoonmaakteam en -proces, training van medewerkers en reguliere en frequente controle van de specifiek voor Facilitaire zaken (waaronder schoonmaak) en aanstelling van een ervaren locatiemanager;

  • aantrekken van nieuwe medewerkers;

  • verdere inregeling van het nieuwe geautomatiseerde toegangssysteem, rekening houdend met de wensen die in de gebruikersoverleggen genoemd zijn;

  • in kaart brengen van de sportinventaris van de sporthallen. Optisport kijkt daarbij naar de staat waarin de materialen verkeren en naar de aanwezigheid van of juist het gebrek aan materiaal;

  • verbetering van de communicatie tussen gebruikers en Optisport, onder andere door what’s appgroepen, logboeken en normtijden voor de beantwoording van mail. De extra facilitair manager is eind maart gestart en heeft haar werkzaamheden begin juli afgerond en overgedragen aan de nieuwe extra facilitair teamleider, die medio juni gestart is. Optisport verwacht dat door deze maatregelen de schoonmaak geleidelijk aan verbetert en medio juli in basis op orde is. ln april is ook een nieuwe locatiemanager gestart met veel ervaring in het managen van sportaccommodaties.

Met Optisport is verder afgesproken dat zij in september het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitvoert, óók onder sporthalgebruikers, en dat Optisport in oktober 2019 het keurmerk “Veilig en schoon” behaalt. Het toegangssysteem zal met ingang van het nieuwe seizoen volledig functioneren. De sportinventaris zal in augustus in kaart gebracht zijn en dan met de gemeente bezien worden welke vervangingen of aanvullingen nodig zijn.