Een jaar na de eerste vliegenplaag die de Nijkerkse woonwijken Paasbos en Strijland teisterde, is er wederom grote overlast van deze insecten. De problemen doen zich vooral voor bij woningen die zich bevinden langs de geluidswal aan de Barneveldseweg. De afdeling Dagelijks Beheer van de gemeente Nijkerk heeft naar aanleiding van eerdere publicaties op de Veense Courant al nader gekeken naar de bron, maar een echte oorzaak kon toen nog niet worden gevonden. Het kan uiteraard zijn dat er nesten aanwezig zijn, maar het zoekgebied is groot, aldus de gemeente Nijkerk. En natuurlijk kunnen ook de hoge temperaturen parten spelen.  Het is nog niet bekend welke acties worden ondernomen voor de vliegenoverlast in onder meer de Zwanenhof, Ooievaarshof, Aalscholverlaan, Rembrandtlaan en Ruysdaellaan in Nijkerk.

Kees van den Heuvel