Hoe minder CO2 we uitstoten hoe meer we winnen voor het klimaat. Alle kleine beetjes tellen. Wat is veel en wat is weinig CO2? Om een beeld te geven: de CO2-voetafdruk van een huishouden in Nederland is gemiddeld 20.500 kilo per jaar. Hierin is alles meegeteld: energie in huis, dagelijks vervoer, vakanties, eten, en alle spullen die we jaarlijks kopen. In de wereld is het gemiddelde zo’n 7.000 kilo per jaar.

Kom zondagmiddag 30 juni ook de naar de openluchtdienst van de drie Veense kerken, het thema is: De aarde ons een zorg! We zijn te vinden op het plein bij de Spar, we zingen, luisteren en bidden, en beginnen om 16.00 uur. Neem eigen stoel mee. Bij regen wordt de dienst gehouden in de Eben-Haezerkerk. Na de dienst is er fairtrade-koffie, thee en limonade. Kom ook!