Ook de overige zandlagen op het woningbouwplan Ludenhof in Hoevelaken bevatten geen vervuild grond. Dat blijkt uit aanvullend onderzoek. Vorig jaar kwam groot in het nieuws dat vervuild grond van vuilverwerker Vink mogelijk ook in Hoevelaken was gebruikt. Die vrees blijkt ongegrond. ln januari 2019 heeft de ontwikkelaar van de Ludenhof in Hoevelaken in een eerste ronde het zand, dat is gebruikt voor de ondergrond van de straat parallel aan de Koninginneweg, onafhankelijk laten onderzoeken door PJ Milieu. Naar aanleiding van nieuwe informatie is er in april aanvullend onderzoek gedaan op deze plek in een diepere grondlaag.
Uit beide bodemonderzoeken blijkt dat het gebruikte zand voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. De analyseresultaten komen overeen met de kwaliteitsverklaringen van het aangevoerde zand. Het onderzoek is ook getoetst door medewerkers van de Omgevingsdienst de ValleĆ­ (OddV). De gemeente Nijkerk heeft daarom alle vertrouwen in het rapport. De bewoners zijn op de hoogte gesteld.

Kees van den Heuvel