Vanwege de noodzaak tot grootschalig onderhoud aan de voetgangersbrug naar het NS-station van Hoevelaken stelt het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad voor om hiervoor 200.000 euro vrij te maken.  De voetgangersbrug bij het station Hoevelaken is gerealiseerd in 2012/2013 met een levensduur van 10 jaar. De beperkte levensduur is een voortvloeisel uit het voornemen dat de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken binnen 10 jaar gerealiseerd zou worden. Als gevolg van de reconstructie van het knooppunt vervalt de functie van de voetgangersbrug. De realiteit heeft geleerd dat er vertraging is opgelopen bij de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken en dat de voetgangersbrug vanaf heden zeker nog 8 tot 10 jaar in functie dient te blijven.
Naar aanleiding van schadebeelden aan het kunstwerk en een incident van afvallende betondelen van de brug zijn noodzakelijke reparaties uitgevoerd om de veiligheid te borgen voor het onderdoor rijdende verkeer van de A1. Eveneens is in 2018 een uitvoerige inspectie uitgevoerd naar de staat van de brug. In augustus 2021 is opnieuw inspectie uitgevoerd met het oog op de restlevensduur van nog eens 10 jaar. Naar aanleiding van de inspectie in het licht van een restlevensduur van 10 jaar van de voetgangersbrug is geconstateerd dat grootschalig onderhoud noodzakelijk is om de veiligheid te borgen voor het onderdoor rijdende verkeer. De gemeente is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor het beheer ervan. Hiermee is de gemeente Nijkerk ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de weggebruikers. In de huidige staat van het kunstwerk kan de veiligheid de komende jaren niet geborgd worden.
De werkzaamheden bestaan uit:
• Waterdichte coating aanbrengen om indringing van vocht en vorstschade te voorkomen;
• Netten spannen onder de kunstwerkvelden die boven de autosnelweg zijn gesitueerd om vallende betondelen te voorkomen;
• Herstel van corrosieplekken aan de stalen constructie;
• Diverse kleine herstelwerkzaamheden.