Het college van Burgemeester en Wethouders van Nijkerk gaat diep door het stof vanwege de inrichting van een noodopvang voor asielzoekers op de Koninginneweg in Hoevelaken. Er worden in een brief aan de bewoners diepe spijtbetuigingen geuit. Het spijt ons dat het proces zo is verlopen, aldus B&W in de brief. ,,We hebben gezien dat het plan voor de tijdelijke noodopvang gemengde gevoelens en emoties opriep in Hoevelaken.
• Mensen hadden het gevoel dat de beslissing al was genomen en zij niet meer mee konden praten.
• Er was kritiek op de communicatie. Mensen vonden dat we vragen onvoldoende konden beantwoorden, dat we zorgen niet wegnamen en dat we te weinig informatie gaven.
• De situatie zorgde er mede voor dat voorstanders en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Met onbegrip over en weer en soms in een onprettige sfeer. Er zijn mensen die zich veel zorgen hebben gemaakt. Er zijn mensen die teleurgesteld zijn dat de noodopvang niet is doorgegaan. En het contact tussen inwoners, die tegenover elkaar zijn komen te staan, is beschadigd. Het spijt ons dat dit proces zo is verlopen.
Een groep inwoners en ondernemers heeft ons geadviseerd over de toekomst. We vinden het belangrijk om van dit proces te leren. Hiervoor hebben we advies gevraagd aan een aantal inwoners van Hoevelaken. Inwoners die op de één of andere manier betrokken waren bij het proces voor de noodopvang. We wilden daarbij de meningen horen van zowel inwoners die positief als negatief waren over de komst van de noodopvang. Op een bijeenkomst op 26 oktober jl. is daarom gesproken met mensen die zich in het verleden hadden aangemeld voor een klankbordgroep, met mensen die zich hadden aangemeld als vrijwilliger en met ondernemers. Hieronder staan enkele belangrijke adviezen.
Het proces voor de toekomst
• Wees open en eerlijk.
• Betrek de inwoners vanaf het begin bij het maken van een plan.
• Sluit daarbij geen mensen uit.
• Zorg voor duidelijke informatie.
• Doe wat je zegt en kom je beloftes na.
• Laat zien dat Hoevelaken ook bij de gemeente Nijkerk hoort en meetelt.

Het dichter bij elkaar brengen van voor- en tegenstanders
• Er is geen speciale actie die de gemeente nu kan uitvoeren om de verschillen tussen voor- en tegenstanders te overbruggen.
• Het helpt om op een positieve manier met elkaar in gesprek te gaan en te blijven.
• Pas op met te veel nadruk te leggen op deze kloof. Dit kan het negatieve gevoel onnodig versterken.
• Het is verstandig om het gesprek hierover nu af te ronden. Het is beter om vooruit te kijken en te leren van de reacties die inwoners en ondernemers van Hoevelaken hebben gegeven.

We hebben lessen geleerd
We gaan ons inzetten om de adviezen die we vanuit inwoners van Hoevelaken hebben meegekregen in de toekomst om te zetten in daden. Vertrouwen speelt daarbij een belangrijke rol. Daar willen wij steeds aan werken. En ook aan een gemeente die duidelijk en begrijpelijk communiceert en de inwoners betrekt bij het maken van plannen. Het volledige verslag van de bijenkomst op 26 oktober jl. met alle reacties en adviezen kunt u lezen op www.nijkerk.eu/vluchtelingen. Heeft u vragen of wilt u ook een reactie geven? Stuur dan een mail naar asielopvang@nijkerk.eu. ” Foto Aalt Guliker, bron Kees van den Heuvel