Op 1 oktober bezochten wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh en wethouder Harke Dijksterhuis twee groepen 8 van basisschool ‘t Blokhuus in Hoevelaken om een les over kinderrechten te geven. Ongeveer gelijktijdig aan dit bezoek gaven ook wethouders van de andere gemeenten West Veluwe Vallei een les over kinderrechten op een basisschool in hun gemeente. Dit zijn naast Nijkerk ook Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen. De overige basisscholen in de regio ontvangen een set onderzoekskaarten waarmee kinderen laagdrempelig kunnen ontdekken wat kinderrechten zijn en wat deze betekenen voor henzelf én voor andere kinderen.

Een veilig thuis is, óók in Nederland, niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Er leven in Nederland 300.000 kinderen in armoede, jaarlijks zijn bijna 120.000 kinderen slachtoffer van mishandeling en wachten 3.000 kinderen al meer dan 4 jaar op uitsluitsel over hun asielvraag.

 

Bespreekbaar maken vergroot het welbevinden van kinderen

Aandacht voor kinderrechten draagt bij aan het welbevinden van kinderen. Ze leren te praten over hun rechten en over hun situatie thuis en kunnen zich langzaam realiseren dat het misschien niet normaal en niet oké is wat ze thuis meemaken. Ze leren oneerlijke situaties te herkennen en om hulp te vragen, voor zichzelf of voor een ander. Door kinderrechten meer bespreekbaar te maken en bewustzijn en empathie te vergroten, weten kinderen waar ze staan en dat in de situaties waar het misgaat, school een plek kan zijn waar ze terechtkunnen.

 

Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh: ‘Kinderrechten zijn ontzettend belangrijk. Daarom zijn ze uitgangspunt bij het jeugdbeleid van de gemeente Nijkerk. Ik vind het heel fijn om er zelf met de kinderen van ’t Blokhuus over te kunnen praten.’

 

Wethouder Harke Dijksterhuis: ‘Een van de kinderrechten is bescherming tegen geweld. Heel waardevol om daarover met de kinderen te praten. Ik hoop dat vele leerkrachten ook meedoen met de trainingen over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarmee kunnen ze de kinderen nog beter helpen beschermen.’

 

Eerder hulp

Leerlingen die te maken hebben met bijvoorbeeld een onveilige opvoedsituatie ervaren vaak veel stress. Deze stress kan onder andere leiden tot gedragsproblemen op school, moeizame relaties met klasgenootjes, minder concentratie en slechtere schoolprestaties. Hoe eerder het kind in beeld komt, hoe eerder er hulp geboden kan worden.

 

Verdrag voor de Rechten van het Kind

De rechten van kinderen zijn vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. In dit verdrag staan veel afspraken over hoe we met kinderen moeten omgaan. De afspraken gaan over hun leven thuis en op school. Over wat ouders moeten doen, de school of de overheid. Maar ze gaan ook over gevaren waar kinderen tegen beschermd moet worden, zoals mishandeling. Dat je als kind recht hebt om veilig en gezond op te groeien. Dat je recht hebt op ouders of andere verzorgers die je liefde en aandacht geven. Die je goed te eten, kleren en een veilig huis geven. En die er voor zorgen dat je naar school gaat.

Project Meldcode

De kick-off komt voort uit het project Meldcode in het primair onderwijs in de West Veluwe Vallei. In het project is onderzoek gedaan naar de kennis en het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij het basisonderwijs. Op basis van de informatie is een menukaart met deskundigheidsbevorderingsaanbod samengesteld met trainingen en webinars waar alle basisscholen in de regio kosteloos gebruik van kunnen maken.

Lot’s Foundation

Het lesmateriaal dat door de wethouders wordt overhandigd, is ontwikkeld door Lot’s Foundation, een organisatie die zich inzet voor de rechten van het kind. Herman van Veen is geestelijke vader van Lot.  Meer informatie is te lezen op https://lotsfoundation.com/.

 

Foto’s Kees van den Heuvel