De bijdrage die Nijkerk moet leveren aan de viering van Koningsdag in Amersfoort (16.000 euro) vindt de gemeente Nijkerk ‘redelijk, dat in verhouding staat tot onze inbreng in het programma’. Deze kosten kunnen naar verwachting worden gedekt vanuit bestaande budgetten waarvan de specifieke besteding, afhankelijk van de activiteiten die in een jaar plaatsvinden, jaarlijks wordt ingevuld, aldus een verklaring die de gemeente woensdag heeft laten uitgaan.

De nationale viering van Koningsdag vindt dit jaar plaats in Amersfoort. ln het programma van deze feestdag wordt niet alleen aan de stad, maar tevens uitgebreid aandacht besteed aan de gehele regio waaronder de gemeente Nijkerk. Het meest nadrukkelijk komt dit tot uiting in het als afzonderlijk onderdeel binnen de totale viering opgenomen regioprogramma.
Zowel inhoudelijk (in de vorm van quizvragen of filmbeelden) als in de persoon van de deelnemers krijgt de inbreng vanuit onze gemeente vorm. Naast de algemene maatschappelijk waarde als
nationale feestdag biedt deze viering van Koningsdag een goede gelegenheid om de gemeente Nijkerk op regionaal en landelijk niveau onder de aandacht te brengen.