De afgelopen jaren heeft een groot aantal inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en belangenorganisaties meegedacht met de gemeente om een kwaliteitsslag te maken in de binnenstad van Nijkerk. Dit is vastgelegd in de visie ‘Aantrekkelijk Nijkerk’. Een van de actiepunten is het verbeteren van de beleving en het creëren van een aaneengesloten gebied. Om dit te realiseren is besloten om de binnenstad hiervoor 24 uur en 7 dagen in de week autoluw te maken. Met een camerasysteem kunnen we de  uitzonderingen voor bewoners-, ondernemers- en bevoorradingsverkeer op flexibele wijze toestaan en het inrijverbod voor het overige verkeer handhaven. 

Tien camera’s leggen de selectieve toegang voor het auto-, brommer- en scooter-verkeer vast. Wethouder Wim Oosterwijk heeft op maandag 10 december symbolisch een van de camera’s onthuld. “Met deze maatregel zetten wij een belangrijke stap in het nog aantrekkelijk maken van onze prachtige historische binnenstad. De flexibiliteit in het verlenen van toegang voor alleen het gewenste autoverkeer met dit camerasysteem spreekt mij erg aan. Met het weren van het ongewenste autoverkeer verhogen we de kwaliteitsbeleving van de binnenstad”, geeft hij aan.

Gewenningsperiode tot eind februari

Er zijn in totaal tien camera’s geplaatst bij de in- en uitvalswegen van de binnenstad. In de volgende straten is er een geslotenverklaring ingesteld: Kolkstraat, Plein, Nieuwstraat (tussen nr. 14 en het Plein), Speeltuinpad, Synagogepad, Bagijnenstraat (tussen Gele Weiland en het Plein), Singel, Vetkamp (tussen Oranjelaan en Singel), Molenplein, Oosterstraat, Smidshof (nummers 2,4 en 3 t/m 21), Kleterstraat, Voerstlaantje, Frieswijkstraat (tussen Langestraat en Krudopstraat), Langestraat, Brede Beek, Kloosterstraat, Catharinastraat en Verlaat. 

De kentekens worden geregistreerd met het systeem Front-yard. Voor de ondernemers zijn er tussen 7.00 – 11.00 uur en 17.30 – 20.00 uur venstertijden ingesteld om te het laden en lossen. Om te wennen aan de situatie is er een gewenningsperiode van 10 december 2018 tot en met 28 februari 2019. Iedereen die na deze periode zonder ontheffing met een motorisch voertuig het gebied inrijdt, krijgt een boete van Euro 95,00.  

Flexibiliteit voor ontheffingshouders

De bewoners en ondernemers met een ontheffing kunnen zelf hun permanente verblijfsrecht online wijzigen. Ook is het voor hen mogelijk om een dagontheffing aan te vragen voor eventuele bezoekers. Dit geldt ook voor klanten van ondernemers in het gebied als zij bijvoorbeeld grote goederen moeten ophalen. Deze dagontheffing kan worden ingevoerd tot 24 uur nadat een voertuig het gebied is ingereden.

Foto’s: Kees van den Heuvel