Op het “Beleef Slichtenhorst” event op 7 mei jl. werd het logo van de Stichting Slichtenhorst voor het eerst aan het publiek getoond. Het was zichtbaar op de buttons, die de organisatie droegen en op de grote banners die aan de weg stonden. Het logo bevat de kenmerkende elementen van het landschap in het gebied van Slichtenhorst. De groene cirkel voor cyclus in agrarische ontwikkelingen die voortdurend het gebied zijn eigenheid heeft gegeven en zal blijven geven. Daarin de knotwilg en een ree als de iconen voor de grote aantallen verschillende dieren en planten die men in het gebied aantreft. De langgerekte stroken in het logo staan voor het Slagenlandschap. Langgerekte percelen omzoomd met struiken, wilgen elzen en bos. De stroken hebben verschillende kleuren , die staan voor de verschillende akkerbouw en veehouderij gewassen. De groene stroken symboliseren de natuur.
Centraal in het logo de meanderende beek. Dit staat voor de twee blauw aders in het gebied. De minder bekende Strijlandse Beek en de welbekende Breede Beek. Als structuurdrager van Slichtenhorst is de Breede Beek ook weergegeven als de blauw ader in het logo Het logo is vol van het gebied Slichtenhorst, zoals ook zaterdag 7 mei jl. vol belevenissen was tijdens het “Beleef Slichtenhorst” Event.
Historie herbeleefd door grote groep aanwezigen. Vanwege de grote belangstelling werden de lezingen van Peter Bijvank en Jan Cozijnsen, tweemaal gehouden. De ontstaansgeschiedenis van het landschap en de historische achtergronden van de boerderijen werd boeiend verteld door Peter Bijvank. Dat de interesse voor dit onderwerp groot is bleek ook wel door de interactie met het publiek. Jan Cozijnsen zoemde o.a. in op twee vooraanstaande bewoners van de boerderij Westphalingsgoed, waar het event “Beleef Slichtenhorst plaatsvond, nl. Brant en Arent van Slichtenhorst. Ca. 80 toehoorders werden getrakteerd op veel interessante informatie en bleven nog lang napraten over de opgedane kennis.
Natuur is beleefd tijdens exclusieve wandeling.
Het animo voor de wandelingen was de verrassing van de dag. In eerste instantie stond er één wandeling gepland om 12:30`. IVN heeft op de dag zelf drie wandelingen en gaat voor degene die op de reservelijst staan er speciaal nog één organiseren. Grote groepen trokken de velden in en liepen langs de oever van de Breede Beek. De frisse Mei -kleuren in de natuur, werden door de goed voorbereide gidsen nog eens intenser ingekleurd. Bij elke stap die werd gezet ging de Breede Beek meer leven.
Slagenlandschap rennend beleefd
Het beleven van het uitgerekte Slagenlandschap gaat niet zonder kilometers af te leggen. Een groep van ca 20 ervaren renners gingen deze uitdaging aan. Een hardloop tocht over onverharde wegen. Het ene oog op het pad gericht en het andere oog op het landschap. Zo kon het gebeuren dat tijdens het uithijgen de ervaringen konden worden uitgewisseld. Wat heb jij gezien? Een ree midden op hun pad, dassenholen, ja zelfs zwijnen en wolven waren gespot…. Of zou dat laatste “hardlopers latijn” zijn?
Op Info markt beleefde je wat Slichtenhorst met je doet.
Bij de deelnemers van de Info-markt was het duidelijk voelbaar: Slichtenhorst inspireert mensen. Bij kunstenaar Ham Visser komt dat sterk naar voren in zijn werk zeker ook in zijn enthousiaste
verhalen. De essentie van het gebied wordt vastgelegd. De Uilenwerkgroep bracht hun enthousiasme en daarmee hun inspiratie, over op de aanwezig jeugd. Minutieus een uilenbal uitpluizen totdat je een compleet muizenskeletje hebt. Aandacht voor het detail en de goede uitleg. De “Smaak van Slichtenhorst” was de inspiratie bron voor IVN-Nijkerk. De ’s ochtends, door “de werkgroep “Natuurlijk Proeven”, vers geplukte kruiden en grassen werden op culinaire wijze opgediend in de vorm van kruidensoep, een frisse en kruidige dorstlesser en niet te versmaden “Kruidenpannekoek” Voor de kraam met variatie aan producten die in het gebied Slichtenhorst gelegd, gemolken, geteeld, geplukt of geoogst worden, raakten aanwezigen geïnspireerd tot toekomstgerichte ideeën. “Slichtenhorst als de grootste versstraat van Nijkerk” bijvoorbeeld. Of “ Jaarlijkse Oogstmarkt centraal in Slichtenhorst”. Ideeën gestoeld op het fundament en terugkomend in het logo: alle grond in het gebied Slichtenhorst is grond puur geschikt en bestemd voor groei van planten, gewassen, bomen ten behoeve van mens en dier.
En het antwoord op de veel gehoorde vraag onder de ruim 300 bezoekers of er volgende jaar weer een Slichtenhorst Event komt? Als het aan Stichting Slichtenhorst ligt: Jazeker, want er is nog veel meer te beleven op Slichtenhorst!

Foto Kees van den Heuvel