Het nieuwe multifunctionele gebouw van Nijkerkerveen heet ’t Veense Hart. De naam werd donderdagmiddag 9 januari bekend gemaakt tijdens het open huis van het voorzieningengebouw. De juiste snaar werd geraakt door Lies van der Voorde, Christel van Oord-van Ginkel en Katja van Meurs die de goede naam hadden verzonnen. In totaal waren er twintig inzendingen voor de nieuwe naamgeving dat met groot applaus werd begroet.

Projectleider Jan Blonk: ‘De naam beantwoordt rechtstreeks aan het streven vanaf het begin. Dit is de kern van het Veen, een levensvatbare en levenskrachtige kern, grenzend aan het dorpsplein. Hier staan we nu in het Veense Hart. De school heet De Horizon en richt zich naar buiten. Naar de toekomst. De kinderen moet hier hun vleugels uit gaan slaan. ’t Veense Hart richt zich naar binnen. Hier mag het gebeuren. Hier is de komende jaren een centrum van saamhorigheid. Wat is er geïnvesteerd door de partners. Mijn wens is dat met dit gebouw er een welkom gevoel zal zijn. Ongeacht uw of mijn levensovertuiging in dit gebouw is iedereen met welke achtergrond en welke overtuiging dan ook even welkom. Om elkaar te ontmoeten. Een gebouw voor iedereen. Het hart van het Veen.’

Tekst Kees van den Heuvel
Foto’s Aalt Guliker