New York Pizza wordt een aangepaste vergunning verleend voor vestiging van de horecazaak aan het Willem Alexanderplein in Nijkerk. Het college van Burgemeester en Wethouders verklaart een bezwaarschrift van Kouwenaar Advocatuur namens één van de omwonenden ongegrond. De pizzazaak moet wel aan vier nieuwe eisen voldoen.

  1. Voor zover bij het bezorgen brommers en scooters worden gebruikt moeten deze zijn voorzien van een elektromotor.

  2. De vervoersmiddelen worden op een zodanige wijze gestald dat voetgangers hierdoor niet worden gehinderd.

  3. De reclameaanduiding mag alleen verlicht worden tijdens de openingstijden.

  4. Tijdens de openingstijden moet minimaal één prullenbak op de stoep nabij New York Pizza geplaatst zijn om zwerfafval te voorkomen.

De Rechtbank heeft eerder de vergunning ongeldig verklaard, omdat een parkeeronderzoek noodzakelijk was. Inmiddels is een parkeerdrukonderzoek uitgevoerd op en rond het Willem Alexanderplein te Nijkerk. Conclusie van dit onderzoek is, dat er geen sprake is van een ontoelaatbare parkeerdruk ter plaatse.