Op zaterdagavond 7 september vindt op het crossterrein van de NCC (Nijkerkse Cross Club) aan de Watergoorweg een reünie plaats. Deze avond is bedoeld voor (Oud) leden van de nog steeds bloeiende vereniging. Het doel van de avond die overigens na de districtswedstrijd is die overdag op de Nijkerkse baan wordt verreden is: Gezellig herinneringen ophalen en bijpraten onder het genot van een heerlijk feestje. Opgeven voor deze avond kan door de kosten, tot 12 jaar: €6,- en vanaf 12 jaar: €13,- over te maken op rekeningnummer NL79INGB0652870872  ten name van A. van Renselaar onder vermelding van: NCC reünie BBQ. Voor vragen kan men zich wenden tot Andre van Renselaar (06 – 2266 8848) of Ruud van de Veen (06 – 5361 3471) De vereniging hoopt op een grote opkomst.