Op zaterdag 26 oktober geeft het Christelijk Gemengd Koor ‘Con Amore’ een Najaarconcert in ‘De Kandelaar”, Meinsstraat 3 te Nijkerk. De Christelijk Gemengde Zangvereniging ‘Euödia’ uit Hierden onder leiding van Leander van der Steen verleent medewerking aan dit concert. De zaal is om 19.00 uur open, de avond begint om 19.30 uur. De toegang is gratis, na afloop is er een collecte.