Burgemeester Gerard Renkema is blij dat gemeenten in de regio Gelderland-Midden steeds meer bestuurlijke instrumenten inzetten om ondermijning door criminelen tegen te gaan.  Betrokken partijen spraken hierover in november tijdens een tweedaagse conferentie van burgemeesters, politie, OM, provincie, het RIEC, de belastingdienst, veiligheidsregio en Defensie. 

Drie jaar geleden sloten partijen de handen ineen om een vuist te maken tegen de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. “ Het lastige is dat deze vorm van criminaliteit lang nog niet altijd wordt herkend, terwijl het vaak in de directe omgeving voorkomt. Het gaat bijvoorbeeld om witwassen, drugscriminaliteit, fraude bij inschrijvingen op een woonadres of dat er mensen worden uitgebuit”, aldus burgemeester Renkema.

Tijdens de conferentie bleek dat steeds meer gemeenten er bijvoorbeeld in hun lokale regelgeving voor gezorgd hebben dat criminelen minder makkelijk een bedrijf kunnen starten om geld wit te wassen. Ook in Nijkerk wordt als onderdeel van een preventieve aanpak van ondermijning de beleidsregel over de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, beter bekend als de Wet Bibob, toegepast. Deze wet zorgt ervoor dat de gemeente Nijkerk een vergunning kan weigeren of intrekken als het gevaar bestaat dat er criminele activiteiten worden gepleegd. 

Volgens Rini Strijbosch (districtchef politie) zit de belangrijkste winst erin “dat we de afgelopen jaren meer informatie zijn gaan delen. De belastingdienst merkt dat iemand zijn inkomen niet kan verklaren, de wijkagent ziet verdachte dingen en de wijkwerker krijgt klachten uit een buurt. Als je die informatie aan elkaar koppelt, kom je soms tot de conclusie dat iemand sluimerend een criminele carrière is gestart. Dat krijgen we nu sneller in de gaten.” 

“De eerste prioriteit bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit is, dat jongens uit onze regio de criminelen berooid de cel in zien verdwijnen. Misdaad mag niet lonen. De basis van de aanpak hoort te zijn dat de pakkans sterk stijgt”, vindt burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem, die voorzitter is van het Districtelijk Veiligheidsoverleg in Gelderland-Midden.  

Samenleving weerbaar maken

Partijen voelen steeds meer de urgentie om alles in te zetten om te voorkomen dat criminelen onze buurten overnemen, invloed in de politiek krijgen of een sfeer van onaantastbaarheid opwerpen. Maar het werkt niet als de overheid dat alleen doet, de hele samenleving zou zich hier tegen moeten verzetten. Daarom is er de afgelopen maanden gewerkt aan een communicatieplan om ondernemers en studenten te waarschuwen en alert te maken. De deelnemers aan de conferentie hebben de ambitie uitgesproken om hier snel mee aan de slag te gaan.