De afgelopen zomer is het onderhoud van de openbare ruimte een tandje lager geweest vanwege onder meer het gebrek aan voldoende personeel. Dat meldt de gemeente Nijkerk na vragen van Ries van Elteren (DLP). De gemeente: ‘We moeten constateren dat op sommige plekken het onderhoud de afgelopen maanden inderdaad minder is geweest dan afgesproken. Op sommige plekken is het onderhoud deze zomer niet volgens de afgesproken B-niveau kwaliteit verlopen. Dit was met name in de gebieden die de gemeente zelf in beheer heeft.

Door de vakantieperiode, openstaande vacatures en een tekort aan flexibele arbeidskrachten op de arbeidsmarkt konden we de extra mensen die nodig waren niet inhuren. Voor het komende seizoen nemen we maatregelen om herhaling hiervan te voorkomen. Verder is belangrijk te noemen dat gebieden die nog onderdeel uitmaken van een project, nog niet onder het reguliere beheer vallen. Denk aan het kruispunt Frieswijkstraat – Van Middachtenstraat, Doornsteeg en het nieuwe fietspad van Doornsteeg-Watergoor.’ Over het algemeen voldoet het onderhoud overigens aan de normen (B-niveau IBOR). Of dat voldoende is en of er op bepaalde plekken een hoger niveau gewenst is zal de gemeente met de gemeenteraad gaan bespreken nadat we eerst met onze bewoners in gesprek zijn geweest hierover. Mogelijk hebben ook weersinvloeden vat gekregen op de gestage groei van onkruid. ‘Hoge temperaturen en regenval hebben helaas wel degelijk invloed. Bij natte en warme omstandigheden neemt de onkruidgroei explosief toe en er is dus meer onderhoud nodig. De zeer droge zomer van 2018 heeft ook dit jaar weer z’n weerslag gehad, aangezien veel planten de
droogte uiteindelijk niet hebben overleefd en veel nieuwe aanplant nodig was.’

Het afgelopen jaar zijn er drie medewerkers bij Dagelijks Beheer aangenomen. Er zijn nog steeds drie vacatures voor beheer en een vacature voor een beleidsmedewerker onvervuld.