Het opvoeden van een kind met autisme is vaak een uitdaging voor ouders. Waar kom je als ouder voor te staan? Wat betekent deze diagnose voor je gezinssituatie, de schooltijd, het vervolgonderwijs of zelfs de toekomst? Na de diagnose komen er veel van dit soort vragen bij ouders naar boven. Maar ook de behoefte aan tips over hoe je met bepaald gedrag het beste om kunt gaan of waar je ondersteuning kunt vinden. 

U bent van harte welkom bij het Mantelzorgcafé op maandag 17 februari a.s.,  vanaf half 3 bij Prins Heerlijk aan de Oranjelaan. Jantine de Jager van Youké zal deze middag begeleiden. Opgeven is niet nodig, deelname is gratis. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sigma: 033-2474830.