Op maandag 14 juni opent de Unie van Vrijwilligers in Nijkerk haar deuren van het gebouw aan de Frieswijkstraat. Directe aanleiding hiervoor is het recente bericht van de Rijksoverheid dat buurthuizen, dorpshuizen en wijkcentra vanaf 5 juni jl. weer open mogen zijn voor ontmoeting en activiteiten. Alle projectleiders en docenten worden op dit moment gebeld of zij er voor voelen om hun activiteit vanaf 14 juni a.s. weer op te starten. Een aantal al benaderde projectleiders reageerden verrast en hebben er veel zin in om te beginnen. Het opstarten gebeurt op vrijwillige basis.  Wanneer een activiteit geen doorgang kan vinden word je als deelnemer door je projectleider hierover geïnformeerd.