Het giftige jacobskruiskruid rukt op in Nederland. De geelkleurige plant kan dodelijk zijn voor paarden, koeien en varkens als zij het naar binnen krijgen. Daarmee functioneren de op het oog mooie bloemen als vervelende sluipmoordenaars. LTO Noord vindt dat overheden werk moeten maken van de aanpak hiervan.  ‘Voor ons staat de gezondheid van onze dieren voorop. Onze dieren kunnen erg ziek worden of zelfs doodgaan door het jacobskruiskruid’, aldus Hans van Beuzekom regiobestuurder LTO Noord. Overheden gaan steeds meer over op ‘ecologisch maaibeleid’ wat betekent dat er minder gemaaid wordt en planten in de bermen de kans krijgen volop in bloei te komen. ‘Wij vinden biodiversiteit ook belangrijk en willen dat planten groeien. Maar niet de giftige planten. Overheden moeten daarom aan de slag met een intelligent maaibeleid: specifiek maaien op plekken waar veel jacobskruiskruid voorkomt’, zegt Hans van Beuzekom.

 

Gedupeerde boer

Verschillende boeren hebben veel last van het jacobskruiskruid. Jan Boesjes, Melkveehouder uit Dalen, ziet met lede ogen aan hoe de plant weer oprukt. ‘Vorig jaar hebben wij al een perceel vol gehad. Dat moesten wij toen bespuiten terwijl we dat liever niet doen. Het gevolg is dat we het gras weg hebben moeten gooien en de rode klaver dood is gegaan. Dat brengt ook kosten met zich mee’, aldus Jan Boesjes. Het jacobskruiskruid is bijna niet handmatig te verwijderen, waardoor boeren en tuinders noodgedwongen gewasbeschermingsmiddelen moeten inzetten. Jan maakt zich echter nog het meest zorgen om zijn dieren. ‘We hebben het geluk gehad dat er vorig jaar nog geen dieren ziek zijn geworden. Maar als dit zo doorgaat is het wachten tot dat wel gebeurt’, zegt Jan Boesjes.

 

Samen tegen het jacobskruiskruid

De verspreiding van het jacobskruiskruid is al zo’n 15 jaar geleden op gang gekomen. De reden hiervoor is dat de plant aanvankelijk in bloemrijke mengsels werd uitgezaaid. LTO Noord heeft destijds in alle provincies met de collega beheerders van het groen gesproken. Dit heeft geresulteerd in verordeningen, afspraken en convenanten waarin het probleem en het oplossen daarvan is afgesproken. De scherpte in de uitvoering van deze afspraken lijkt nu te verslappen. Het gevolg is dat de plant zich in rap tempo verspreid, met alle gevolgen van dien. Voor LTO Noord is dat onacceptabel.

Hans van Beuzekom: ‘Wat ons betreft is het tijd om per provincie opnieuw met partijen die groen beheren om tafel te gaan. Daarbij staat de gezamenlijke aanpak voorop, dit is geen probleem dat door één partij kan worden opgelost. De plant trekt zich niets aan van grondgrenzen’.