NIJKERK – De coalitiepartijen De Lokale Partij, PRO21 en VVD hebben maandag 31 oktober tijdens de begrotingsbespreking de Onroerend Zaakbelasting voor volgend jaar verlaagd. Daarmee wordt de belasting voor de burgers en bedrijven 2% lager dan voorzien. Ook de fractie van het CDA stemde in met de verlaging. De fractie van de ChristenUnie/SGP stemde tegen. Naar verwachting is in het voorjaar van 2017 meer duidelijkheid over de aantrekkende economie en de vermoedelijk positieve gevolgen voor de Nijkerkse gemeentefinanciën. Het college heeft toegezegd om dan met nadere voorstellen te komen, waarbij een verdere lastenverlichting mogelijk aan de orde komt.