Het Nijkerkse raadslid Peter Collignon (De Lokale Partij) heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de overlast door ganzen en ander gevogelte. De afgelopen dagen is De Lokale Partij naar eigen zeggen geconfronteerd met vragen vanuit de bevolking, maar ook vanuit eigen waarnemingen, dat zwanen, ganzen en ander gevogelte fors in aantal zijn toegenomen. Deze toename heeft tot gevolg dat meer uitwerpselen op de voetpaden en wegen terecht is gekomen. Dit heeft tot een aantal onveilige en gevaarlijke situaties geleid. Daarnaast zorgen deze dieren voor overlast in tuinen. Directe buurtbewoners geven aan dat tuinen vernield worden en voordeuren soms niet te benaderen zijn, door aanwezigheid van de dieren en uitwerpselen. Deze omwonenden hebben volgens de Lokale Partij bij de gemeente het verzoek ingediend om hier iets aan te doen maar kregen tot op heden geen reactie. De Lokale Partij heeft de volgende vragen gesteld:

  1. Door het broedseizoen is het aantal zwanen, ganzen en eenden fors toegenomen. Dit is een mooi gezicht maar leidt ook tot overlast. De Lokale Partij vraagt aan het college wat het beleid is met betrekking tot de omvang van de populatie van deze dieren in het gemeentelijke groen en met betrekking tot de verkeersveiligheid ?
  2. Welke maatregelen heeft het college genomen of is het college voornemens te gaan nemen en wanneer?
  3. Op dit moment ondervinden voetgangers en weggebruikers veel overlast van uitwerpselen van deze dieren. Kan het college aangeven wat zij tot op dit moment heeft gedaan om deze overlast tot een minimum terug te brengen? Waarbij voor De Lokale Partij de verkeersveiligheid een belangrijk uitgangspunt is.
  4. Kan het college aangeven dat in het kader van een schoon Nijkerk dit haaks staat op de realiteit en dat er op dit moment te veel overlast is van te veel dieren en de daarbij behoorden uitwerpselen en wat zij op korte termijn van plan is hieraan te gaan doen?
  5. Diverse omwonenden hebben bij de gemeente deze situatie al diverse malen aangekaart via de bekende gemeentelijke kanalen. Waarom is hierop niet conform afspraken met de raad op gereageerd? Is het college bereid om alsnog op korte termijn aan de inzenders een antwoord te geven.
  6. Kan het college aangeven welke maatregelen er getroffen zijn om vragen/suggesties/klachten van burgers wel op tijd van een antwoord te voorzien.
  7. Kan de gemeenteraad geïnformeerd worden over de responstijd onderverdeeld per maand die de afgelopen 12 maanden is gemeten op klachten en vragen van burgers.