Groep 5 van de C.J. van Rootselaarschool heeft vanavond hun Algemene Muzikale Vorming (AMV) afgerond met een heus “Kids in Concert” concert in samenwerking met muziekvereniging Concordia.

De afgelopen weken heeft juf Christine Vermeulen van muziekschool Barneveld muzieklessen AMV gegeven aan groep 5. Ze hebben kennis gemaakt met verschillende muziekinstrumenten en zijn zelf zeer actief aan de slag gegaan met zelf muziek maken en zingen. Voor al hun muzikale inzet tijdens de lessen en het enthousiasme wat de kinderen vanavond hebben laten zien, en mede door de goede begeleiding van Concordia, hebben ze hun AMV afgerond met een diploma!

Tekst en Foto’s: Bas van Eijk