Woensdag 12 februari om 20.00 uur in de Vredeskerk, Van Reenenpark 23, zal Hans Schravesande uit ’t Harde een lezing houden over de huidige klimaatcrisis. Deze avond (entree € 4,-) wordt georganiseerd door Vorming en Toerusting Nijkerk. Belangstellenden zijn hartelijk welkom. Over de ernst van de klimaatcrisis kun je van mening verschillen.Hebben we 5, 10, 20 of 30 jaar om het roer om te gooien om zo de bedreiging van het voortbestaan van een humane mensheid en van de biodiversiteit het hoofd te bieden? Je kunt ook nog de crisis en zelfs de klimaatverandering ontkennen.

Een crisis is een uitdaging aan geloof en theologie, of zou dat moeten zijn. Dat was zo in de tijd van de Reformatie en in de strijd tegen het Nazisme. De christelijke traditie werd bevraagd en de Bijbel opnieuw gelezen. Op de klimaatcrisis worden vanuit geloof en theologie heel verschillende antwoorden gegeven: van hoop en verzet, van berusting, van ontkenning. Deze antwoorden kunnen de politiek tot op het hoogste niveau beïnvloeden, zoals bij Trump en Bolsonaro met hun christelijke achterban. Hoe wij de Bijbel lezen is nog altijd van wereldhistorisch belang.

Wij brengen op deze avond een aantal reacties vanuit geloof en theologie in kaart en vragen waar we zelf staan. Daarbij komen nieuwe, verrassende inzichten aan bod van theologen die met ecologie, politicologie en filosofie over klimaatverandering in gesprek zijn gegaan.

Hans Schravesande is theoloog. Was voorzitter van de projectgroep Kerk en Milieu van de Raad van Kerken. Was aanwezig bij grote klimaatconferenties en doceerde onder meer ecologische theologie in Armenië.