Het kinderkoor van de Vredeskerk bestaat 53 jaar en dat vieren wij met : “Voor mij is geluk….” In 1970 is in de Vredeskerk in Nijkerk het kinderkoor opgericht door Ineke Bakker, dochter van beiaardier en organist Peter Bakker. Na 5 jaar is het overgenomen door Mw. Martha van de Berg die het koor 15 jaar geleid heeft. In 1990 heeft Petry Esveldt het dirigentschap overgenomen en samen met een bestuur kreeg het kinderkoor meer structuur en groeide het destijds uit tot wel 60 kinderen.

Tijdens het instuderen van liederen worden de kinderen muzikale basisvaardigheden aangeleerd op gebied van ritme/maatgevoel, zang-technische vaardigheden, tekstuitspraak (articulatie) en tekstuitleg. Ook is er aandacht voor beweging en gebaren passend bij de liederen. Soms wordt gewerkt met kleine slaginstrumenten. Het repertoire bestaat uit liederen voor kinderen gebaseerd op de bijbel en geloofsopvoeding. Daarnaast is er ruimte voor gewone kinderliedjes. Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn welkom op het kinderkoor.

Eerder hadden we een begeleidingsgroep met piano en drums , die is er niet meer en er is ook geen bestuur meer. Petry is zelf achter de piano gekropen en Crinoline, die eerst in het bestuur zat en later ook blokfluit meespeelde, is dirigent geworden. Volgens de kinderen zijn wij nu al “heeeeel oud”. Een keer per jaar krijgt het kinderkoor hoog bezoek van een bisschop uit Spanje samen met 1 of meerdere Pieten. Altijd weer een verrassing en spannend! Dan zingen we over pietengym en dansen linkerbeen, rechterbeen……en natuurlijk zijn er cadeautjes. Op Kerstavond trekken de kinderen herderskleding aan. De schapen wachten al in de kerk bij de stal en op het podium zingen en spelen we het kerstverhaal. Ontroerend om te zien en mee te maken.

Het blijft een groot plezier voor de kinderen en voor ons, om wekelijks te zingen en muziek te maken. Op scholen is er daar steeds minder aandacht voor, maar het is zo goed voor de ontwikkeling van de hersenen. Iedereen is welkom en je mag zijn wie je bent op het kinderkoor.

Op 11 juni vieren wij om 10 uur in de kerk ons 53-jarig bestaan en hopen dat ook oud-leden dit met ons willen meevieren en meezingen. Samen met oud bestuursleden hebben wij deze dag voorbereid en het kinderkoor heeft de “hoofdrol”. Na de viering is er koffie, thee en limonade met iets lekkers en willen we met iedereen nog wat kinderliedjes zingen, zoals : zwemles, droomboom, zenuwenlied , dansen met de Portugezen en hun sardientjes enz….. We maken er een feest van, welkom iedereen.