De Kerngroep Nijkerkerveen wordt opgeheven. Dat melden voorzitter Jan van Leuveren en secretaris Adriaan Goudswaard. In 2011 is begonnen met de Kerngroep Ontwikkeling Nijkerkerveen, met als doel om de voorzieningen in Nijkerkerveen onder de loep te nemen. Een resultaat is dat er inmiddels een Multifunctioneel Centrum gebouwd wordt, met daarin een school, dorpshuis en bibliotheek. Bijkomend effect was dat de leefbaarheid van Nijkerkerveen bij de politiek nadrukkelijk op de agenda is gezet.

Eerder is geschreven dat de activiteiten van de kerngroep op een laag pitje worden gezet. Het enige waar men nog mee bezig is, is de herinrichting van het plein (Van Noortstraat) en de omliggende straten. Daar komt hopelijk voor de vakantie een plan van aanpak. Nu het meeste werk gedaan is, is besloten de kerngroep definitief op te heffen. De laatste tijd kwam te weinig feedback terug van leden, wat betekent dat men waarschijnlijk tevreden was met de nu zichtbare resultaten.

Met de gemeente Nijkerk en Platform Nijkerkerveen is afgesproken dat het platform nu het aanspreekpunt is voor Nijkerkerveense zaken. Ook Nijkerkerveenders kunnen daar terecht. Het mailadres is: info@platform-nijkerkerveen.nl.

U kunt nog 1 maand reageren op dit gmailadres, daarna zal het worden opgeheven.

Jan van Leuveren: ‘Rest ons nog iedereen te bedanken voor de steun. Met de Kerngroep op de achtergrond hebben we veel voor Nijkerkerveen kunnen bereiken.’

Kees van den Heuvel