Jetty Reker, Coördinator van Sigma, gaat na ruim 15 jaar, op 1 mei 2024, met welverdiend pensioen. Vanaf 2008 was zij in dienst van de welzijnsorganisatie in de gemeente Nijkerk. Onder haar leiding en haar onvermoeibare inzet heeft zij, samen met haar professionele team, Sigma laten groeien.

Mede door haar enthousiasme en professionaliteit zijn er mooie samenwerkingen en projecten ontstaan. De dienstverlening aan inwoners op gebied van vrijwilligerswerk, mantelzorg, formulierenhulp, eenzaamheid en het kenniscentrum is in de loop der jaren naar een hoger niveau getild en breder op de kaart gezet. Sigma stelt de inwoners van de gemeente Nijkerk, door dit uitgebreide pakket aan diensten en activiteiten, tot op de dag van vandaag in staat om zo actief mogelijk mee te kunnen doen aan de samenleving. Sigma gaat op korte termijn op zoek naar een waardige opvolger aan wie zij haar taken over kan dragen.