Jan van den Brink, voorzitter van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit, is woest dat tekeningen zijn gelekt naar de media over de woningbouw op het Kerkplein (voormalige Jumboterrein). Die tekeningen zijn uitsluitend bekend bij de leden van de commissie. Er moet dus iemand hebben gelekt.

Van den Brink gaat de leden één voor één bevragen en wenst de onderste steen boven te krijgen. Ook vindt hij het zeer kwalijk dat de naam van een bepaalde ambtenaar is genoemd en geïnsinueerd wordt als ware dat deze niet integer zou zijn.  Van den Brink past ervoor dat ambtenaren bewust kapot lijken te worden gemaakt. Op de foto staat Jan van den Brink links.  

Kees van den Heuvel