De gemeente Nijkerk heeft de jaarlijkse financiële balans opgemaakt over 2018. Het rekeningjaar 2018 sluit af met een positief resultaat van 568.000 euro, het algemene financiële beeld is positief. Binnen het Sociaal Domein is echter in 2018 al duidelijk te zien dat de kosten fors toenemen, met name voor de Jeugdwet. Om deze oplopende kosten en de achterblijvende middelen vanuit het Rijk op te vangen is in 2018 drie miljoen euro uit de reserve sociaal domein onttrokken.

 

In de jaarrekening laat de gemeente zien wat zij heeft bereikt, hoe ze dat heeft gedaan en wat het heeft gekost. Dit vormt samen met de inkomsten van de gemeente het ‘huishoudboekje’ voor 2018. Naast alle wettelijke taken die de gemeente heeft uitgevoerd, zijn in 2018 een aantal grote projecten afgerond of juist gestart: het nieuwe zwembad is geopend, in de wijk Doornsteeg zijn veel nieuwe woningen gebouwd, in Nijkerkerveen is gestart met de bouw van het voorzieningencluster en in Hoevelaken kreeg de visie op het centrum verder vorm. Daarnaast is het veiligheidsgevoel onder de inwoners toegenomen, zijn inwoners in kwetsbare posities op verschillende manieren ondersteund en heeft duurzaamheid een duidelijke plek binnen projecten.

 

De jaarrekening is op 12 juni aangeboden aan de gemeenteraad.