De gemeente Nijkerk gaat meer aandacht schenken aan fietsparkeren. Donderdagavond 17 oktober vergadert de gemeenteraad er zelfs over.  Om een grote groep fietsers die de gemeente Nijkerk bezoekt een goede stallingsplek te bieden wordt bij herinrichting van het centrum, waarvoor nog een aantal fasen moeten worden doorlopen, extra aandacht gegeven aan stallingsplaatsen voor fietsen.  Hoewel de uitwerking nog alle aandacht krijgt, is bij eerdere gelegenheden al eens gedacht aan een centrale parkeervoorziening op de Koetsendijk naast het oude Waaggebouw. Dat gaat ten koste van een paar parkeerplaatsen voor auto’s.

Het is een loffelijk streven dat de gemeente Nijkerk een einde wil maken aan de mêlee aan fietsen in de binnenstad, maar zou het echt aanslaan om vervolgens een centrale parkeervoorziening te situeren op de Koetsendijk, waarna de fietser de binnenstad in kan wandelen? De Koetsendijk is daarvoor eigenlijk teveel een uithoek en geen logische plek. Eerder is het daar al mis gegaan met het openbare toilet en voordat wederom een investering wordt gedaan op die locatie, maar nu voor het fietsverkeer, zal er nog veel water door de Breede Beek moeten stromen. De fietser laat zich immers niet sturen. Die parkeert zijn rijwiel liefst op de stoep van de winkel waar hij moet zijn. Een overdekte fietsenstalling zoals die altijd op het Plein bij de winkels heeft gestaan, functioneerde eigenlijk prima. De gemeente gaat reeds het aantal fietsnietjes in de binnenstad uitbreiden en misschien is dat wel, in combinatie met een centralere parkeervoorziening voor fietsers elders, voldoende om in de behoefte te voldoen.

Dit is een column van Kees van den Heuvel.