Het college van B&W van Nijkerk is van plan om de slimme mosquito in te zetten in de woonwijk Paasbos voor een proefperiode voor de duur van één jaar. De slimme mosquito is een apparaat dat, door het verspreiden van een hoogfrequent geluid, jongeren afschrikt om er te gaan hangen. Dit geluid kan niet meer of sterk verminderd gehoord worden door mensen ouder dan 25 jaar. De mosquito maakt de aanwezigheid van jongeren in een beperkt gebied (voor een specifieke duur) onaantrekkelijk. Jongeren die zich nabij de slimme mosquito begeven kunnen het geluid na korte tijd als erg irritant ervaren en de omgeving waar het verspreid wordt vermijden.

De installatie van de slimme mosquito gebeurt op aandringen van diverse bewoners van de wijk Paasbos. De slimme mosquito kan toegepast worden met een beperkte hinder voor (jonge) passanten, bezoekers en omwonenden. Inzet van de slimme mosquito is in vergelijking met cameratoezicht een juridisch minder zware maatregel.

Hoewel er vanuit de Europese commissie een aanbeveling is om de mosquito te verbieden, staat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het gebruik van de mosquito toe. Tot op heden zijn er geen wettelijke bezwaren voor het gebruik van de mosquito. Een recente pilot met de slimme mosquito in de gemeente Rotterdam laat zien dat omwonenden minder overlast door jongeren ervaren en zeer tevreden zijn met de veiligheidsmaatregel. Gemeente Nijkerk heeft in haar huidige APV geen specifieke artikelen opgenomen over de inzet van de mosquito. Om gebruik te kunnen maken van de slimme mosquito moet een ontheffing op grond van artikelen 4.1.5a en 4.1.6 APV gegeven worden. In de praktijk lijkt het succes van de mosquito af te hangen van de doelgroep en locatie. Bij overlast van jongeren op straat lijkt de mosquito een goed alternatief te zijn om buurtbewoners na 22.00 uur rust te geven.