Voor inwoners en winkeliers van de Nijkerkse binnenstad kwam het nieuws als donderslag bij heldere hemel toen de gemeente Nijkerk aankondigde dat zij pas na de zomervakantie eventueel zicht heeft op een nieuw bouw- en parkeerplan voor het Kerkpleinproject, waar circa honderd woningen op het voormalige Jumbo-terrein worden gerealiseerd. Jarenlang is er onderhandeld met de inwoners en winkeliers van de binnenstad en zeer tegen hun wens in zouden diverse parkeerplekken in de binnenstad verdwijnen om te worden gecompenseerd met openbare parkeerplekken onder het nieuwe Kerkplein. Hoe tegenstrijdig is dit met het voornemen van Kerkplein-initiatiefnemers Smink Vastgoed en Van Wijnen die momenteel de technische en financiële haalbaarheid van een bouwplan zonder bronpunt voor openbaar parkeren aan het Kerkplein onderzoeken. Alleen gebruikers en bewoners van het bouwplan Kerkplein mogen er dan parkeren.

De inwoners van de binnenstad, die zich hebben verenigd in een platform, voelen zich terecht genaaid. Met veel compromissen is in de afgelopen zeven jaar een traject afgesproken en die wordt nu waarschijnlijk eenzijdig opgezegd. Dat kan betekenen dat essentiele parkeerplekken in de Nijkerkse binnenstad worden opgeheven, terwijl er geen compensatie geldt voor de inwoners en winkeliers van de Nijkerkse binnenstad. Het gevolg is dat de binnenstad van Nijkerk nog minder aantrekkelijk wordt voor consumenten en ondernemers hun omzet zien dalen. Dit maakt de impasse alleen maar groter en zal mogelijk leiden tot een eis van de inwoners en winkeliers van de binnenstad dat alle onderhandelingen weer opnieuw moeten plaatsvinden over het parkeren in de binnenstad. En dat zal met het nieuwe college van burgemeester en wethouders moeten gebeuren, want het merendeel van het oude demissionaire college stapt op en neemt geen verantwoording meer over het welslagen van het Kerkpleinproject.

Als onderdeel van de herontwikkeling van de voormalige supermarktlocatie aan de Torenstraat in Nijkerk was de realisatie voorzien van een ondergrondse parkeergarage ten behoeve van de binnenstad van Nijkerk met 95 parkeerplaatsen. Dit plan werd in februari jongstleden afgeschoten door de Nijkerkse gemeenteraad. Behalve het investeringsbedrag van circa € 4,35 miljoen werd ook getwijfeld of alle juridische en financiële risico’s in voldoende mate waren afgewogen. Staande de raadsvergadering is toen door alle partijen een motie ingediend dat de regie voortaan ligt bij de gemeenteraad.

Column van Kees van den Heuvel