Donderdagavond 28 maart was er een inspraakavond over parkeergarage De Bonte Koe, welke met 55 parkeerplaatsen wordt uitgebreid. De meeste mensen kwamen kijken of hun eerder ingediende wensen zijn verwerkt, waaronder het niet laten vervallen van de maaiveldparkeerplaatsen langs de winkels. Daarvan was de gemeente Nijkerk aanvankelijk van plan om er alleen laden en lossen mogelijk te maken. De opbrengst uit de gesprekken van donderdag worden betrokken in een klankbordgroep bij het advies dat zij uitbrengen aan het college.

Vervolgens zal het college de aanbevelingen meenemen in het nemen van een voorgenomen besluit over de inrichting en het parkeren voor beide locaties. Dit besluit wordt daarna besproken met de gemeenteraad, waarna er door het college een definitief besluit wordt genomen. De herinrichting van de verschillende straten zal pas worden uitgevoerd als de uitbreiding van parkeergarage De Bonte Koe en het bronpunt aan het Kerkplein zijn gerealiseerd.

Foto Kees van den Heuvel