De landelijke toeslagenaffaire heeft ook in de gemeente Nijkerk diverse slachtoffers gemaakt. Voor zover de slachtoffers zich gemeld hebben bij de gemeente en/of de belastingdienst zijn 17 huishoudens bekend bij de gemeente Nijkerk. Dat meldt de gemeente na vragen van de Veense Courant. De gemeente Nijkerk helpt ouders in de gemeente Nijkerk die in de problemen zijn gekomen door de (kinderopvang) toeslagenaffaire. Deze hulp is aanvullend aan de financiële compensatie door de Belastingdienst. Gedupeerden kunnen zich met hun hulpvraag melden bij de gemeente voor ondersteuning.

,,De Belastingdienst compenseert ouders die zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Maar soms is die compensatie niet genoeg”, legt de gemeente Nijkerk uit. ,,Als mensen die getroffen zijn in het kader van de toeslagenaffaire ook schulden hebben bij de gemeente Nijkerk, dan worden die schulden conform de toezegging van het kabinet kwijtgescholden. Daarvoor is het wel belangrijk dat gedupeerden zich melden bij de gemeente.” Er kunnen ook problemen op andere vlakken zijn ontstaan door de toeslagenaffaire, bijvoorbeeld op het gebied van inkomen en schulden, werk, huisvesting, zorg en het opvoeden van de kinderen. De Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Belastingdienst hebben afgesproken dat ook gemeenten deze ouders hierbij gaan helpen.

Kees van den Heuvel