In de grote Hervormde Kerk is woensdagavond 9 oktober het honderdjarige bestaan van de Hervormde Schoolvereniging Nijkerk gevierd. Dat gebeurde aan de hand van een jubileumviering, waaraan meewerkten het kinderkoor onder leiding van Wilma Gardebroek, organist Diederik Blankesteijn en Sharon van der Borden op de piano. Er was een meditatie van ds. Van Veluw, een toespraak van HSN-voorzitter H. Post en ook burgemeester Renkema sprak een dankwoord. Foto’s Kees van den Heuvel