De verbouw en inrichting van het nieuwe gemeentehuis gaat meer kosten dan aanvankelijk gedacht. Dit komt onder andere door de problemen waar ons hele land mee te kampen heeft:  grote prijsstijgingen door inflatie, gestegen energieprijzen en schaarste aan materialen. Daarnaast zijn bij de uitwerking van de plannen nog technische wijzigingen en noodzakelijke maatregelen naar voren gekomen die in het oorspronkelijke bedrag niet meegenomen zijn. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad daarom om meer budget.

Aanvullend budget nodig
In januari 2022 stelde de gemeenteraad in totaal 4,6 miljoen euro beschikbaar voor de verbouw van  het nieuwe gemeentehuis. Dit bedrag blijkt dus niet voldoende te zijn. De genoemde oorzaken maken het nodig dat de gemeenteraad aanvullend  €2.576.000 beschikbaar stelt. Daarnaast zijn ook extra eenmalige kosten (€ 204.000) opgenomen.

Kostenstijgingen beperken
Er blijven de komende tijd onzekerheden voor het nieuwe gemeentehuis. Om de kostenstijgingen zo veel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk om de prijsafspraken met de aannemer vast te leggen vóór 1 januari 2023.

Het is ook belangrijk om snel te kunnen verhuizen. Langer blijven in het huidige stadhuis geeft ook extra kosten. Als de gemeenteraad aanvullend budget beschikbaar stelt, kan de aannemer snel starten met de verbouw het nieuwe gemeentehuis.

Duurzaam gebouw
Het nieuwe gemeentehuis wordt al een duurzaam gebouw, maar vanwege de hoge gasprijzen onderzoekt het college de komende tijd of het nieuwe gemeentehuis ook volledig gasloos en energieneutraal kan worden. En wat dat kost en bespaart. Zodra de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn, zal dit met de gemeenteraad gedeeld worden.