Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Een dekkend netwerk met AED’s in de hele gemeente kan levens redden! Daarom is het belangrijk om te weten op welke plekken er in onze gemeente nog AED’s bij zouden moeten komen. De Stichting AED Nijkerk/Hoevelaken onderzoekt waar al AED’s buiten hangen. Ook inventariseert zij waar AED’s binnen hangen, die misschien naar buiten verplaatst kunnen worden, in een speciale kast. Maar daarvoor is uw hulp nodig! Hangt er bij u een AED binnen of buiten? Meld dat dan bij de stichting via info@aedstichtingnijkerkhoevelaken.nl Dat geldt zowel voor woningen, als bedrijfspanden.

Een volledige dekking betekent dat mensen met een plotselinge hartstilstand in onze gemeente effectiever kunnen worden geholpen, totdat de hulpdiensten zijn aangekomen. In Nijkerkerveen is al een volledige dekking. De Stichting AED Hoevelaken/Nijkerk is ook gestart met het naar buiten brengen van bestaande AED’s in de gemeentelijke gebouwen, zoals het stadhuis en de sporthallen. Ook de AED bij de Postkamer gaat naar buiten. Op die manier zijn bepaalde gebieden gedekt, waar zij dat eerst nog niet waren. Immers: wanneer een AED buiten hangt in plaats van binnen, kunnen  hulpverleners er 24 uur per dag bij!

Zelf een actie opzetten?

De Hartstichting heeft berekend dat er in de gemeente Nijkerk in totaal 74 AED’s nodig zijn. De norm om te spreken van een volledige dekking, is dat er om de 300 meter een AED buiten aanwezig is. De kans is groot, dat er na de inventarisatie nog AED’s bij moeten komen om aan die dekking van 74 verspreid over de gemeente te komen. Daarvoor is  geld nodig. Vaak zie je, dat buurten gezamenlijk acties opzetten, om ook een AED op korte afstand te kunnen ophangen. Wanneer u zich wilt inzetten om met uw buurt zo’n levensreddend apparaat bij elkaar te sparen, kunt u zich ook aanmelden bij de Stichting. Samen maakt u uw buurt veiliger!

Burgerhulpverlener, iets voor u?

Naast het hebben van een volledige dekking, is het ook belangrijk dat er voldoende mensen zijn die een AED kunnen bedienen. Mensen moeten worden getraind om reanimatie toe te passen, met en zonder AED.  Ook daarvoor kunnen belangstellenden zich opgeven bij de Stichting. De Stichting  wil bovendien weten wie er al kunnen reanimeren en wie er aangesloten zijn bij Hartslag.nu.

Oproep

Samenvattend: de gemeente en de Stichting roepen u op om contact op te nemen wanneer:

U een AED binnen of buiten heeft hangen
U een actie in uw buurt wilt opzetten om geld in te zamelen
U al kunt reanimeren en aangesloten bent bij Hartslag.nu of daarbij aangesloten wilt zijn.

Stuur een e-mail naar  info@aedstichtingnijkerkhoevelaken.nl