De Oldtimer Club Nijkerk heeft haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden op dinsdag 21 januari jl. Deze avond werd dit jaar gehouden in de kantine bij de Nijeboulers in Nijkerk. Zoals gebruikelijk wordt na afloop van de ALV een nieuwjaarsreceptie gehouden voor de leden en partners plus genodigden. Ook deze avond werd weer bijzonder goed bezocht.

Op de agenda stond niet alleen de algehele presentatie, maar werd ook aan de leden gevraagd akkoord te gaan met de financiële verantwoording over het jaar 2019 en de begroting over 2020. Beide onderwerpen zijn door de leden akkoord bevonden. Alles bij elkaar was het een geslaagde en gezellige bijeenkomst onder het genot van een hapje en een drankje.

Foto Jan Kok