Nijkerk gaat twee ambtenaren aanstellen om voedselverspilling binnen de gemeente tegen te gaan. ln Nijkerk wordt op het niveau van consumenten jaarlijks ruimt 1.700 ton voedsel verspild, ter waarde van 6,2 miljoen euro. Per 1 mei 2019 is een beleidsmedewerker in opleiding aangesteld binnen het team Vakspecialisten om invulling te geven aan de raadsmotie ‘Tegengaan Voedselverspilling’ dat eerder door de voltallige gemeenteraad is aangesteld. Deze trainee schrijft een plan van aanpak Tegengaan

Voedselverspilling, dat naar verwachting in najaar 2019 klaar is. ln dit plan wordt geinventariseerd wat er in Nijkerk al gebeurt op het gebied van tegengaan van voedselverspilling. Ook wordt beschreven welke (verdere) stappen te zetten zijn.

Een aantal initiatieven tegen voedselverspilling loopt al en worden waar nodig uitgebreid:

Restaurants van Morgen

Restaurants van Morgen is een initiatief van Natuur & Milieu en Greendish in Regio Foodvalley. Het richt zich op het verduurzamen en gezonder maken van restaurants. Een onderdeel daarvan is het verminderen van de hoeveelheid voedsel die op een avond wordt weggegooid. 23 restaurants in Ede, Wageningen, Nijkerk, Veenendaal en Rhenen hebben meegedaan aan Fase 1 (een kwantitatieve nulmeting en een kwalitatief onderzoek). De Nijkerkse deelnemers zijn: Old Niekark, Grand café Lust, Restaurant grand café Peacock’s, Grand café de Haen (Hoevelaken), Restaurant de Dolle Joncker, en Brasserie de Vuurtoren, waarvan de laatste twee meedoen aan fase 2. ln fase 2 worden de restaurants intensief begeleid om ook daadwerkelijk stappen te zetten.

 

Too Good to Go

Too Good to Go is een app om voedselverspilling tegen te gaan. Ondernemers kunnen hun voedseloverschotten via de app aan consumenten aanbieden om te voorkomen dat het eten moet worden weggegooid. Consumenten krijgen deze producten voor een derde van de prijs. Onder meer landelijke supermarktketens zoals Jumbo, Albert Heijn en Spar zijn aangesloten, maar ook lokale bakkers, restaurants en hotels. ln de gemeente Nijkerk is er vooralsnog slechts één deelnemer, Bakkerij Schreuder. De verwachting is echter dat deelname aan de app ook in Nijkerk snel zal toenemen.

 

Voedselbank

Sinds jaar en dag leveren supermarkten voedseloverschotten al aan de Voedselbank. Dit is een mooie manier om voedselverspilling tegen te gaan, omdat het ook een sociale functie heeft. Op het moment echter komt gemiddeld maar 2o/o van alle voedseloverschotten van supermarkten bij de Voedselbank terecht. Een mooie stap is gezet door Arla Foods, die een overeenkomst heeft getekend met de Europese Federatie van Voedselbanken, om ook internationaal overschotten op productieniveau af te kunnen zetten bij voedselbanken, zodat optimaal voedselverspilling wordt tegengegaan.

 

Supermarkten

Een aantal van de landelijke supermarktketens die ook in Nijkerk zijn gevestigd, hebben initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan. Naast de bekende kortingssticker voor producten die bijna op de datum zitten, biedt Albert Heijn bijvoorbeeld onder- en bovenmaatse groente en fruit aan onder de noemer ‘buitenbeentjes’. Jumbo is aangesloten bij het lnitiatief Monitor Voedselverspilling van het CBL, en Lidl biedt sinds kort voedsel aan onder de noemer Future Foods, met onder andere ontbijtgranen gemaakt van reststromen.

 

Vanuit Regio Foodvalley is Nijkerk aangesloten bij het programma Voedsel en Eiwittransitie.

 

Naast het schrijven van een Plan van Aanpak wordt ook een adviseur circulaire economie geworven en aangesteld per 1 september. Deze adviseur gaat zich o.a. richten op voedselverspilling bij bedrijven en producenten, als onderdeel van de circulaire voedselketen. De consumentenkant blijft dan vooralsnog bij de reeds aangestelde trainee liggen.