Jan van den Ham uit Nijkerk heeft donderdagavond 13 februari bij de politiek een pleidooi gehouden om bij de nieuwbouw van woningen aan de Oude Barneveldseweg geen ontsluitingsweg te realiseren richting de Paasbosweg. Hij vreest voor aantasting van het woongenot en privacy van de omwonenden.

‘Dit is ons paradijsje en dat wil ik wel zo houden.’ Met de bufferzone op zich heeft hij verder geen problemen. Dat is volgens hem een goede ontwikkeling. Met zo’n gegeven kan hij uit de voeten. Maar ontsluiting naar Paasbosweg langs de familie Hop is hij niet blij. Ook wordt gewezen op het fiets- en wandelpad langs de wegenstructuur en het belang van het behoud van het ijsvogeltje. Die vogels nestelen zich in de wal van de watergang aldaar en als de ontsluiting hier is gepland zouden ze wel eens kunnen verdwijnen.

In de nieuwe woonwijk worden maximaal 135 woningen gebouwd.

Kees van den Heuvel