Hoog in de klokkentoren van de Grote Kerk is woensdag 7 april geen nest of broedsel aangetroffen van de twee slechtvalken die er sinds enige tijd huizen. Dat meldt Jelle de Jong van de vogelwerkgroep van de IVN Nijkerk. Wel zijn er in de toren prooiresten gevonden van dieren die in zijn geheel of deels zijn opgepeuzeld. Het feit dat er geen nest is aangetroffen is goed nieuws voor de gemeente Nijkerk, want daarmee kan de renovatie van de toren doorgaan. Indien er wel broedsel aanwezig was, zou het renovatieproject stil moeten worden gelegd. Jelle de Jong gaat de gemeente Nijkerk aanbevelen om na de werkzaamheden nestkasten op te hangen in of langs de klokkentoren, waardoor de slechtvalken zich er later wel kunnen vestigen.

Bron Kees van den Heuvel