Het gemiddelde gasverbruik per woning in de gemeente Nijkerk is vorig jaar gedaald. In 2018 gebruikte een huishouden 1430 kubieke meter. Dit is iets lager dan in 2017, toen ging het om 1460 kubieke meter. Het elektriciteitsgebruik was vorig jaar 3030 kilowattuur (kWh) per woning, ten opzichte van 3180 kWh per woning in 2017. Dit blijkt uit nieuwste cijfers van het CBS.
Landelijk verbruikten huishoudens gemiddeld 1270 kubieke meter gas en 2790 kWh per woning. Nederlanders verstookten vorig jaar iets meer gas dan in 2017. Het gemiddelde gasverbruik per woning steeg naar 1270 kubieke meter. Dat is een stijging van meer dan twee procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het elektriciteitsgebruik daalde juist. Volgens Netbeheer Nederland komt deze dalende trend tot stand doordat de huizen en elektrische apparaten steeds zuiniger worden.