We schrijven woensdag 30 april 1975. De viering van het koninginnefeest in Nijkerkerveen had duidelijk een andere opzet dan in voorgaande jaren. Aan belangstelling heeft het in elk geval niet ontbroken. Van begin tot eind heerste er volgens de plaatselijke krant een gezellige stemming in de kern van het dorp. Om negen uur ‘s morgens vertrok muziekvereniging Concordia, compleet met drumband en majorettepeloton vanaf het oude schoolplein in de Nieuwe Kerkstraat. Men liep verschillende straten door alvorens men de schoolkinderen op ging halen. Toen dit gebeurd was trok er een leuk gekleurde stoet door de versierde straten in de kom van het dorp.

Om ongeveer half tien arriveerden toenmalig Burgemeester Hoekstra en zijn vrouw. Zij namen de zanghulde van de schoolkinderen in ontvangst. Deze werd gehouden op de parkeerplaats aan de van Noortstraat, waar de supermarkt en Rabobank gevestigd waren. Alvorens men aan deze aubade begon heette voorzitter H. Buitink van de oranjevereniging allen hartelijk welkom. In het bijzonder de Burgemeester en zijn vrouw. “Wij hebben de laatste dagen hard gewerkt om alles te doen slagen. Daarom zijn we blij dat er zoveel belangstelling bestaat”. Tevens bedankte hij de bewoners van de versierde straten voor het vele mooie werk dat zij verricht hadden. Onder leiding van de heer F. Witzel zongen de schoolkinderen “Dertig april” begeleid door Concordia. Vervolgens gaf het korps een goede show. Hierna zong en speelde men “Gelukkig is het land”.

De drukbezochte Aubade.

Nu kreeg Nijkerks eerste burger het woord: Hij zei ondermeer: “Namens de Koningin bedankt voor het zingen van de mooie liederen. Ik hoop dat iedereen de Koningin steeds zal blijven gedenken. Houd vol om het Koninginnefeest uitbundig te blijven vieren. Mijn vrouw en ik mogen hier vanochtend nog een keer zijn”. Vervolgde de Burgemeester. “We zijn hier altijd met plezier gekomen. Het was altijd mooi. Houd het zo!! U weet, er zijn groeperingen die alles ondergraven willen. Maar de vrijheid hebben wij te danken aan ons Koningshuis. Ik ben blij u zo grote getale te mogen toespreken”.  De in zijn laatste jaar als Burgemeester zijnde heer Hoekstra vervolgde: “De hartelijkheid die wij altijd mochten ontvangen heeft ons bijzonder aangesproken. Muziekvereniging Concordia kon je er altijd uithalen, niet alleen bij Koninginnefeesten. Ook bij andere gelegenheden was zij present. Hartelijk dank voor wat jullie voor Nijkerkerveen gedaan hebt. Met schoolbesturen en andere verenigingen hadden wij fijne kontakten. Ik hoop dat de eenheid bewaard blijft in dit mooie dorp en dat u samen het Koningshuis wilt blijven gedenken”.

Na gezamenlijk het Wilhelmus te hebben gezongen riep men driewerf hoera voor de Koningin. De kinderen lieten enkele honderden ballonnen los, wat een prachtig kleurrijk schouwspel opleverde. De Burgemeester en zijn vrouw hadden voordat zij de zanghulde in ontvangst namen al als jury gefungeerd. Zij moesten beoordelen wie de mooiste boog en het mooist de straat versierd had. De van Rootselaarstraat won de eerste prijs met de bogen, gevolgd door de Westerveenstraat. De mooist versierde straat was de van Rootselaarstraat. De Westerveenstraat werd tweede en van Noortstraat derde.

Na deze mededelingen werd het Burgemeesters echtpaar toegesproken door voorzitter Buitink. “Zoals u allen weet is dit de laatste keer dat de Burgemeester en zijn vrouw de zanghulde in ontvangst nemen. Daarom nemen wij op 30 april afscheid van hen. Burgemeester, u heeft veel voor de Oranjevereniging gedaan. Namens leden en bestuur willen wij u een cadeau aanbieden”. Onder luid applaus werd het cadeau ontvangen en kreeg mevrouw Hoekstra een prachtig boeket orchideeën.

Burgemeester Hoekstra neemt het cadeau van voorzitter Buitink in ontvangst.

De Burgemeester zei: “Als goeie Veender hoor ik u al zeggen: Daar moet op gedronken worden. Doe het echter vandaag met mate. Wij zijn altijd leuk en hartelijk ontvangen in het eendrachtige Nijkerkerveen. Allen heel hartelijk bedankt. Mijn vrouw en ik zijn de hele dag in touw. We hebben steeds een uurtje extra vrij weten te maken voor Nijkerkerveen. We hopen in de toekomst eens vaker door ‘t Veen te rijden. Allen heel hartelijk bedankt. Het was fantastisch!!” Hierna bracht Concordia nogmaals een goed shownummer. De kinderen gingen naar hun eigen schoolgebouwen voor het spelen van hun spelletjes.

De markt in het dorp waar de schoolkinderen hun koopwaar aan de man brachten.

Ook ‘s middags en ‘s avonds was er volop feest in Nijkerkerveen. Er was voldoende gelegenheid om deel te nemen aan ouderwetse spelen zoals ringrijden op de fiets, behendigheidsfietsen, zaklopen, touwtrekken, kussengevechten en mastklimmen. De belangstelling hiervoor was echter gering.

Het ouderwetse mastklimmen op het feestterrein.

Om acht uur vertrok Concordia weer om de lampionnenoptocht te begeleiden. Zeker 650 tot 700 personen volgden het korps door de versierde straten in de kom van het dorp. Het is een geweldig succes geworden. Niet alleen de jeugd liep in grote getale mee, ook veel oudere personen sloten zich bij de bonte stoet aan. De gehele avond was er een band aanwezig om de feestelijkheden muzikaal te ondersteunen in de grote tent op het feestterrein waar zich nu de Talmastraat bevindt. Hier heeft vooral de jeugd volop van kunnen genieten. Rond de klok van elf kwam er een einde aan de feestelijkheden en keerde de rust in Nijkerkerveen terug.

Wil je meer uit de Nijkerkerkerveense geschiedenis lezen en zien? Klik dan hier.