De leiding van de christelijke Ds Hugenholtz kleuterschool hield maandagavond 10 februari 1975 een ouderavond in het toenmalige schoolgebouw. Het is een gezellige en leerzame avond geworden. De avond zou geheel in het teken staan van “Het kind in het verkeer” Dit was toentertijd te lezen in De Stad Nijkerk. 

Mejuffrouw A. Janssen, hoofd kleuterleidster heette allen hartelijk welkom. Zij sprak de wens uit dat mede door deze avond het kontakt met de ouders verstevigd en verbeterd zou worden. In het bijzonder werd welkom geheten de heer IJbersen uit Zevenaar, deskundige van Veilig Verkeer Nederland. Hij zei dat deze avond aangeboden werd door de Nijkerkse afdeling van bovengenoemde organisatie. De heer IJbersen ging in op de problemen van het kind in het verkeer. Gemiddeld kwamen er rond 1975 300 mensen per jaar om in het verkeer. Een enorm trieste zaak. De oorzaak van de ongelukken was in die tijd 97 procent de schuld van de mensen zelf. Dat er zoveel kinderen op de fiets vervoerd werden zonder deugdelijk kinderzitje was wel erg onverantwoordelijk. Hij vond het jammer dat de politie zo weinig controle uitvoerde op deze zitjes. Aan de hand van dia’s liet de heer IJbersen zien wat voor gevaarlijke situaties zich toen voordeden in het verkeer.

Na de pauze kon men vragen stellen. Hier werd gretig gebruik van gemaak door de in grote getale aanwezige ouders. Op een deskundige manier werden deze vragen beantwoord. Ook werd er een verkeerskwis gehouden. Hier werd spontaan aan meegedaan door de aanwezigen. Na afloop hiervan zei de heer IJbersen: “We zijn op een plezierige manier met elkaar bezig geweest. De hoofdzaak van deze avond was de opvoeding van onze kleuters in het verkeer. Het is in het belang van onze kinderen”. Na zijn betoog kreeg de heer IJbersen een bloemetje en een waardebon aangeboden door juf A. Jansen. Hierna werd de avond afgesloten met gebed.

Wil je meer uit de Nijkerkerkerveense geschiedenis lezen en zien? Klik dan hier.