Een burenruzie die onschuldig begint en uit de hand loopt, of een kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Voor niemand leuk, weet Evelien Top, de nieuwe coördinator Buurtbemiddeling in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Vandaar ook dat zij met haar team bemiddelaars gratis bemiddelt voor inwoners. 

Evelien is al jaren buurtbemiddelaar en heeft nu de stap gemaakt naar het coördinatorschap in Nijkerk en Putten. Zij neemt de werkzaamheden over van Astrid Hofman (Nijkerk) en Alexandra Robbe (Putten) die in andere gemeenten werkzaam zijn voor Buurtbemiddeling.
Waar de ruzies over gaan? “Het begint meestal met kleine irritaties. Een hond die veel blaft, een grote bus die voor de deur wordt geparkeerd, schreeuwende kinderen, deuren die dichtgesmeten worden, overhangend groen of muziek die door de ramen schalt. Het lijken problemen die redelijk simpel op te lossen zijn. Het is beter om met de buren te gaan praten als je rustig bent.
Er zijn situaties dat praten met elkaar niet meer lukt. Het begrip voor elkaar is verdwenen en het enige wat uitgewisseld wordt zijn boze blikken. Dat is het moment om Buurtbemiddeling in te schakelen.

Buurtbemiddeling is de methode om buren (weer) met elkaar in gesprek te laten komen en het onderlinge contact te herstellen om zo prettiger te kunnen samenleven in wijk of buurt. Buurtbemiddelaars kunnen zorgen voor een luisterend oor en onafhankelijke gespreksleiding voor de betreffende buren. Het is de bedoeling dat ruziënde buren zelf hun conflict oplossen. Buurtbemiddeling begeleidt dit proces met speciaal opgeleide bemiddelaars (vrijwilligers) op neutrale en onafhankelijke wijze én op basis van vrijwilligheid. Buurtbemiddeling helpt buurtgenoten afspraken maken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn”. 

Het eerste telefoontje komt binnen bij de coördinator Buurtbemiddeling, Evelien Top. Dat kan een telefoontje zijn van een inwoner, de woningcorporatie, de gemeente, de politie of andere verwijzende instantie. Zij hoort kort aan wat er speelt en bepaalt of de aanvraag in aanmerking komt voor Buurtbemiddeling, dit aan de hand van de aard en de geschiedenis van de klacht. Is de melding geschikt voor Buurtbemiddeling, dan stelt de coördinator een passend team van twee bemiddelaars samen die op afspraak op bezoek gaan bij de aangemelde buur. Daar horen ze de ene kant van het verhaal. Daarna gaan ze langs bij de andere buur. Die weet meestal niet dat Buurtbemiddeling is ingeschakeld. Bemiddelaars staan onverwachts voor de deur en leggen uit dat ze graag ook de kant van deze buur willen horen. Meestal ontstaat er wel een gesprek. Uiteraard komt het ook voor dat de tweede partij niet mee wil werken. In dat geval krijgt de buur een folder overhandigd met informatie over Buurtbemiddeling voor het geval hij/zij zich bedenkt.
Als beide buren met elkaar in gesprek willen, vindt dit plaats op een neutrale locatie. De bemiddelaars geven geen oordeel en hebben uiteraard geheimhoudingsplicht. Ze stimuleren de buren om met elkaar te praten. De bemiddelaars begeleiden het gesprek maar reiken niet de oplossing aan. Dat doen de buren zelf.

Niet zelden worden de gesprekken positief afgerond met wederzijds begrip. De kracht van de getrainde bemiddelaars is dat ze de mensen zelf een oplossing laten aandragen. Ze zijn er slechts om het gesprek in goede banen te leiden.

Buurtbemiddeling werd in oktober 2006 opgestart in Nijkerk en is een succes. Op jaarbasis doen zo’n 65 tot 70 mensen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken een beroep op Buurtbemiddeling. Een groot deel wordt opgelost door een bemiddelingsgesprek, coaching, eigen oplossing van de melder of advies van Buurtbemiddeling. Het gaat veelal om geluidsoverlast, tuin/buiten problemen en verstoorde relaties.

Kijk voor meer informatie op www.problemenmetjeburen.nl