De komende jaren worden het knooppunt Hoevelaken en de aangrenzende snelwegen A1 en A28 ernaar toe aangepakt. Op een aantal plekken raakt deze ontwikkeling het Hoevelakense Bos. Vanuit verschillende kanten is aangegeven dat het bos versterkt en uitgebreid moet worden. Rijkswaterstaat (RWS) heeft vanuit de aanpak van het knooppunt de verplichting om groen dat verdwijnt te compenseren. Het aantal gronden dat hiervoor geschikt is rondom het Hoevelakense Bos is beperkt.

Na intensieve gesprekken met de heer Van Wincoop heeft hij besloten om zijn agrarische gronden aan de Nijkerkerstraat in Hoevelaken beschikbaar te stellen. Dit is de eerste plek waar natuur gecompenseerd wordt voor het project. “Ik ben hier erg blij mee. Het is de afgelopen jaren de wens geweest om de bos- en natuurcompensatie vanuit Rijkswaterstaat te laten landen dichtbij het Hoevelakense Bos”, geeft wethouder Wim Oosterwijk aan.

Het heeft behoorlijk wat tijd en moeite gekost om dit voor elkaar te krijgen. In ruil voor het beschikbaar stellen van zijn gronden mag de heer Van Wincoop een extra woning realiseren op zijn perceel. De gronden zullen voor een deel als bos ingericht worden, aansluitend aan het Hoevelakense Bos. Het overige deel wordt ingericht als natuur. Dit heugelijke feit werd gevierd met de heer Van Wincoop, Eric Diepstraten van Rijkswaterstaat, wethouder Wim Oosterwijk en vertegenwoordigers van andere betrokken partijen. “Het Rijksmonument Landgoed Hoevelaken staat steeds meer onder druk. Hoevelaken, Nijkerk en Amersfoort groeien en nu ook Rijkswaterstaat de snelweg gaat verbreden is het goed nieuws dat het Landgoed op juist dit stuk kan worden vergroot”, geeft Eric Diepstraten van Rijkswaterstaat aan.

Stappen in de goede richting 

De wens om het Hoevelakense Bos uit te breiden en te versterken, is de afgelopen jaren regelmatig en uitgebreid besproken. Het is opgenomen in de ‘Ontwikkelingsvisie de Groene Buffer’, de structuurvisie Nijkerk/Hoevelaken 2030, het ‘Landschapsontwikkelingsplan (LOP)’ en de Visie Ons Hoevelakense Bos & Omgeving. Met de realisatie van bos en natuur op de gronden van de heer Van Wincoop is hiermee een eerste en belangrijke stap gezet.

Het belang van de aanpak van knooppunt Hoevelaken is groot, ook voor de bereikbaarheid van de gemeente Nijkerk en in het bijzonder de kern Hoevelaken. Gemeente Nijkerk blijft daarom aandringen op een versnelde planning voor de uitvoering van dit project. Daarnaast zijn we nog met Rijkswaterstaat in gesprek over de uitwerking van het project op delen van het wegennet in onze gemeente. Ook blijven we in gesprek over verdere bos- en natuurcompensatie binnen onze gemeente.