Het college neemt de adviezen van de twee klankbordgroepen ‘Autoluw maken van de binnenstad’ voor de omgeving bij parkeergarage De Bonte Koe en Kerkplein grotendeels over. De adviezen sluiten aan op de verbetering van de beleving van het centrum, afname van de verkeersdruk. De binnenstadsring maakt in de toekomst qua uitstraling deel uit van het centrum. Bezoekers van het centrum kunnen parkeren in en op één van de vijf bronpunten. Mensen die even snel een boodschap willen doen, kunnen gebruik maken van een ‘Shop & Go-plek’. In beide gebieden blijven ook parkeerplaatsen op straatniveau voor vergunninghouders beschikbaar.

 

Het college heeft besloten om niet alle parkeerplaatsen rond de Grote Kerk en de omgeving van de parkeergarage De Bonte Koe weg te halen. Een deel van de huidige parkeerplaatsen blijft beschikbaar voor bewoners (vergunninghouders). Verder wordt een aantal parkeerplaatsen omgezet tot ‘Shop & Go-plek’. Ook worden er een aantal laad- en losplekken gemaakt voor de bevoorrading van winkels in de binnenstad.

 

Parkeerplaatsen voor auto en fiets

Op een ‘Shop & Go-plek’ kan maximaal 30 minuten worden geparkeerd. Zo kan men snel een boodschap doen. Voor wie langer wil verblijven in het centrum, zijn er voldoende parkeerplaatsen in en op één van de bronpunten. Hier kan achteraf worden betaald. Zo speelt tijd geen rol tijdens het bezoek aan de binnenstad. Verder ziet het college de fiets als een goed alternatief om naar het centrum te komen. Hieraan wil zij ook extra aandacht schenken bij het opnieuw inrichten van het centrum. Zo denkt het college aan een centrale fietsenparkeerplaats op de Koetsendijk achter het Waegh-gebouw.

 

De volgende stappen

Het voorgenomen besluit van het college wordt nog besproken met de raadscommissie in een consultatieronde. Dit gebeurt tijdens de commissievergadering op 12 september.

Na deze consultatieronde neemt het college een definitief besluit. Daarmee is dan duidelijk welke parkeerplaatsen er terugkomen bij het opnieuw inrichten van beide gebieden. Als uitgangspunt geldt nog altijd dat hiermee pas gestart wordt als er voldoende alternatieve parkeerplaatsen zijn gerealiseerd in de parkeergarage aan het Kerkplein en bij de uitbreiding van parkeergarage De Bonte Koe. Dit geldt niet voor de aanpassingen in de Venestraat (gedeelte Torenstraat -Holkerstraat/Langestraat. Deze aanpassingen worden al eerder uitgevoerd.