Het was zaterdag 10 augustus druk bij het evenement Kijk achter de staldeur. Diverse boerderijen in het buitengebied stelden hun boerderij open voor publiek. Tijdens een route van achttien kilometer konden de deelnemers rijden langs een kalkoenen-, kalveren-, varkens- en geitenboerderij. De deelnemers startten bij de geitenboerderij van de familie Dekker aan de Klunenweg 4 in Putten. Na een bezoek aan de geitenboerderij kwamen de fietsers langs de varkensboerderij van de Familie Dekker aan de Meskampersteeg 29.  Tenslotte brachten de deelnemers een bezoek bij de kalkoenenboerderij van de familie Van den Hazel aan de Oude Nijkerkergweg 52, om vervolgens door te fietsen en weer te eindigen bij de familie Dekker aan de Klunenweg.

Foto´s Kees van den Heuvel