Het agrarisch natuurcollectief Veluwe is op zoek naar vrijwilligers die opgeleid willen worden tot Dronepiloot of weidevogelbeschermer en organiseert hierover op woensdag 8 mei in Nijkerk een informatieavond. Iedereen die geïnteresseerd is in de grutto, kievit, tureluur en in moderne technieken om deze vogels te beschermen, is welkom op deze avond.

De Arkemheense polder tussen Nijkerk en Flevoland is een bijzonder rijk weidevogelgebied. In deze tijd van het jaar is het er prachtig met buitelende kieviten en waakzame grutto’s die vanaf een paaltje de omgeving van het nest in de gaten houden. De aantallen van deze boerenlandvogels lopen helaas terug. Boeren en vrijwilligers van collectief Veluwe doen er alles aan om het broedgebied voor de vogels te verbeteren. 

Er worden kruidenrijke weilanden beheerd, nesten beschermd en graslanden extra laat gemaaid. Pompen met zonnepanelen zetten water uit de sloot op het grasland zodat het extra drassig wordt. De vogels kunnen dat in de vochtige grond goed wormen vinden wat bij de droogte van dit voorjaar erg belangrijk is. 

Dit jaar wordt ook een weidevogeldrone ingezet. Deze drone heeft een nauwkeurige warmtebeeldcamera die de nesten en broedende vogels kan opsporen. De drone piloot legt de locaties precies vast zodat aan de boer kan worden gemeld dat hij een stuk gras moet overslaan bij zijn bewerkingen. 

Er is een enthousiaste vrijwilligersgroep actief in de polders. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom want er is steeds meer aandacht nodig om het beheer goed uit te voeren. Speciaal voor de weidevogeldrone zijn vrijwilligers nodig. Zij kunnen een cursus volgens om daarmee gecertificeerd drone-piloot te worden. 

Iedereen die interesse heeft voor weidevogel-vrijwilligerswerk of de opleiding tot drone-piloot is van harte welkom op de informatieavond. Vrijwilligers hoeven geen vogelexperts te zijn. Belangstelling voor vogels en plezier om in het veld te zijn is genoeg. Plus wat beschikbare vrije tijd in het voorjaar van half april tot half juni. De avond wordt gehouden op woensdag 8 mei in Vergadercentrum De Schakel, Oranjelaan 10 te Nijkerk. Gestart wordt om 19:30 uur zodat de voetballiefhebbers om 21:00 uur hun TV scherm kunnen opzoeken. Vooraf aanmelden is niet nodig. Wie op 8 mei verhinderd is kan zich ook melden via een email naar info@collectiefveluwe.nl.