Doordat het Coronavirus nog steeds heerst kan het Inloophuis van de Kruiskerk nog steeds niet open zoals wij het gewend zijn. De Kruiskerk hoort van veel mensen, dat zij het Inloophuis missen. Er wordt nieuwe mogelijkheden geprobeerd om het Inloophuis weer te openen en dat ook nog Coronaproef is. Daarom worden drie kerstvieringen georganiseerd in de Kruiskerk, Venestraat  44 , en wel op:

donderdag 10 december van 10.00 tot 11.30 uur

woensdag 16 december van 10.00 tot 11.30 uur

donderdag 17december van 10.00 tot 11.30 uur

Er mogen  20 mensen komen en daarom is het belangrijk dat u zich opgeeft. Dit kan via de email: inloophuis.donderdag@kruiskerknijkerk.nl

Of via de telefoon: Geeske Eijk                   033-2456298

Gerda den Dunnen     033-2460539

Rita Jonkman               033 -2460655

In verband met Corona kunnen zij geen vervoer regelen.